DARBUOTOJAS NEPAISĖ VIDINĖS NUSTATYTOS TVARKOS IR SIUNTĖ PASIŪLYMUS

2021-03-30

Mano vadovaujamos įmonės darbuotojas, nepaisydamas vidinės tvarkos, išsiuntė asmeninius pasiūlymus potencialiems klientams, pasinaudodamas savo esamų kontaktu tinklu LinkedIne. Ko pasekoje sulaukėme laiško, grasinančio mus „priduoti” į atitinkamas institucijas. Kieno atsakomybė būtų už pažeidimus? Kas tokiu atveju, jei įmonė gautų baudą, nes darbuotojas tiesiog ignoravo taisykles, tvarką? Kaip tvarkytis ir elgtis? Ar kreiptis patiems pirmiau?

Atsakymas:

Visų pirma, pažymime, jog darbuotojui vidinės tvarkos galioja, tik kai, jis yra su jomis supažindinamas. Tuo atveju, jei darbuotojas buvo supažindintas su galiojančia tvarka, tačiau vis tiek tyčia išsiuntė reklaminius pranešimus, darbdavys gali reikalauti atlyginti patirtą materialinę žalą.

Pažymėtina, jog LR civilinio kodekso 6.294 str. numatyta, kad samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo pareigas kaltės. Atitinkamai, tuo atveju, jei būtų gauta bauda, ji būtų paskirta darbdaviui. Kita vertus, LR galiojantis darbo kodeksas, numato, kad darbdavys gali daryti išskaitas iš darbuotojo atlyginimo atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui. Tokiu atveju darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą turtinę žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių darbo užmokesčių dydžio, o jeigu turtinė žala padaryta dėl darbuotojo didelio neatsargumo, – ne daugiau kaip jo šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio. Tokios išskaitos daromos, pagal bendrą susitarimą tarp darbuotojo ir darbdavio. Jei bet kuri šalis nesutinka su išskaitų dydžiu ar tvarka, ginčai yra nagrinėjami Darbo ginčų komisijoje.

Atkreipiame dėmesį, jog tai yra bendro pobūdžio konsultacija, dėl detalesnės informacijos, siūlome kreiptis į teisininką.

https://bznstart.lt/ziniu-baze/teise/darbuotojas-nepaise-vidines-nustatytos-tvarkos-ir-siunte-pasiulymus/

Kitos naujienos

AR ĮMONĖS GALI SAVO VARTOTOJAMS SKAMBINTI IR VYKDYTI APKLAUSAS?

2021-03-30

Neseniai viena privati finansinė institucija (mokėjimų sistema Paysera) paskambino man, kaip įmonės direktoriui. Prisistatė kaip tos įmonės darbuotoja ir iškart pradėjo nuo klausimo, kodėl mūsų įmonė nesinaudoja paslaugomis, nevyksta pinigų srautai ar mes susiradome kitą tiekėją ir t. t.

AR GALIMA SIŲSTI ASMENINIUS PASIŪLYMUS KITOS ĮMONĖS DARBUOTOJAMS AR Į INFO DĖŽUTĘ?

2021-03-30

Ar galima iš darbinio ar privataus el. pašto siųsti asmeninius pasiūlymus kitos įmonės darbuotojams ar į info dėžutę?

KAIP TINKAMAI ELGTIS DUOMENŲ NUTEKINIMO ATVEJU?

2021-03-30

Kaip tinkamai elgtis duomenų nutekinimo atveju?

FIKTYVIOS NUORODOS

2021-03-30

Mano klientas yra didelis e-komercas.  Teikiu SEO paslaugas. Aptikau, kad užkrėstas viruso nuo 2019 spalio–lapkričio. Virusas spamina iš jo serverio, spraga pas tiekėją. Dėl to klientas prarado krūvas pinigų.

Visos naujienos

Kontaktai

Vilnius

+370 5 263 9000

Gedimino pr. 32, Vilnius 01104, Lietuva

Klaipėda

+370 4 6314 955

Ligoninės gatvė 13, Klaipėda 92131, Lietuva