DAP (DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS) PASKYRIMAS

2021-04-30

Kokios įmonėms reikia turėti DAP? Tarkime mes ieškome naujos apskaitą tvarkančios įmonės. Gavome nemažai pasiūlymų, diskutuojame. Mano nuomone, tokia įmonė renka jautrius duomenis, t. y. mūsų operacijos, finansinės ataskaitos, pinigų likučiai ir kita. Tačiau beveik visos įmonės sako, kad jie turi savo IT vadovą, kuris atsakingas už duomenų saugumą. Gal galite daugiau paaiškinti, kaip žinoti, kad įmonė užtikrins įmonės duomenų saugumą? Ir ar tikrai tokias paslaugas teikiančios įmonės neprivalo turėti DAP?

Atsakymas:

Patiksliname, jog remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, duomenų apsaugos pareigūnas yra paskiriamas tokiais atvejais, kai:

a) duomenis tvarko valdžios institucija arba įstaiga, išskyrus teismus, kai jie vykdo savo teismines funkcijas; b) duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagrindinė veikla yra duomenų tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, aprėpties ir (arba) tikslų būtina reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebėti duomenų subjektus; arba

c) duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagrindinė veikla yra specialių kategorijų duomenų tvarkymas dideliu mastu.

Apibendrinant aukščiau išdėstytą, įmonės privalo paskirti duomenų apsaugos pareigūną, kurių pagrindinė veikla yra dideliu mastu sistemingai stebėti asmenis arba dideliu mastu tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis. Ar konkreti įmonė turėtų paskirti duomenų apsaugos pareigūną vertinama pagal aukščiau nurodytus kriterijus, kiekvienu individualiu atveju. Kita vertus, visais atvejais, samdant buhalterines paslaugas teikiančią įmonę, jei ši atitinka duomenų tvarkytojo apibrėžimą – yra sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis, kurioje gali būti numatoma kokios apsaugos priemonės turėtų būti įgyvendinamos, siekiant apsaugoti tvarkomus duomenis.

Atkreipiame dėmesį, jog tai yra bendro pobūdžio konsultacija, dėl detalesnės informacijos siūlytume pasikonsultuoti su teisininku.

https://bznstart.lt/ziniu-baze/teise/dap-duomenu-apsaugos-pareigunas-paskyrimas/

Kitos naujienos

APSIPIRKIMAS INTERNETU IR DUOMENŲ RINKIMAS / BDAR

2021-04-30

Perkant internetinėje svetainėje prašė privalomai užpildyti duomenis, susijusius su mano namų adresu, nors pristatymą pasirinkau per paštomatą. Ar taip teisėtai renka e. verslas duomenis, nes tai tikrai perteklinė informacija?

DĖL DOMENO VARDO GALIMO PIKTNAUDŽIAVIMO

2021-04-30

Prekybai aksesuarų internetu užregistravome domeną su galūne .lt. Po kelių savaičių gavau laišką iš gmail, kad man siūlo nusipirkti tokį patį domeną, tik su galūne .eu.

ALKOHOLIO TESTAVIMAS PROGRAMĖLĖJE

2021-04-20

Sukūriau išradimą, kuris galėtų būti atmaina alkoholio testavimui, kaip man visa tai apsaugoti, kol jį testuosiu, atlikinėsiu eksperimentus, kad niekas nenukopijuotų?

FRANŠIZĖS MOKESTIS, AR GALIMA GINČYTI?

2021-04-20

Šiuo metu mūsų įmonė vis dar negali vykdyti įsipareigojimų pagal franšizės sutartį dėl neįprastų sąlygų, tai yra pandemijos.

Visos naujienos

Kontaktai

Vilnius

+370 5 263 9000

Gedimino pr. 32, Vilnius 01104, Lietuva

Klaipėda

+370 4 6314 955

Ligoninės gatvė 13, Klaipėda 92131, Lietuva